DUZE RABATY DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTOW >>> ZOBACZ <<<

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 25 WRZEŚNIA 2013 NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

INFORMACJE O OFERCIE

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

Zamówienia można składać:

 

SKLEP INTERNETOWY

 

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

 

FORMA  ORAZ KOSZT DOSTAWY

 

 

PŁATNOŚĆ

 

o   Odpisu z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

o   Decyzji nadania NIP

o   Decyzji nadania REGON

 

POZOSTAŁE WARUNKI

 

 

WARUNKI OBROTU OPAKOWANIAMI

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tel-Met Sp. z o. o. z siedzibą w

Katowicach (40-153), przy Al. Korfantego 169,

       2) osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest administrator danych osobowych

       3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b;

       4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu pełnej realizacji zamówienia, a jeżeli zażądał/a Pani/Pan wystawienia faktury VAT – także potem, przez okres wymagany przepisami podatkowymi (6 lat). Potem dane zostaną usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Odbior towaru:

AL. KORFANTEGO 169
40-153 KATOWICE


tel. + 48 32 352 62 40
tel: + 48 32 700 13 00

tel./fax. + 48 32 352 62 42
tel./fax. + 48 32 700 13 05
sklep@kable-swiatlowodowe.pl
Szybki kontakt:

Specjalista ds. Sprzedaży:
Anna Bula

tel: + 48 32 700 13 22
Mobile: + 48 795 12 39 30
sklep@kable-swiatlowodowe.pl

TEL-MET Sp. z o.o.
facebook